ГАРАНТІЇ

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. Договірні відносини між покупцем і продавцем оформляються у вигляді договору публічної оферти.
      Натискання в інтернет-ресурсі при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ кнопки ПІДТВЕРДИТИ, означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній, фізичній особі або фізичній особі-підприємцю укласти договір купівлі-продажу і / або поставки на придбання оптових партій товару. Зазначений Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
1.1.1. Придбання покупцями оптових партій товару, згідно з чинним законодавством і умов цієї пропозиції, відноситься до сфери підприємницької діяльності з придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності, та / або фізичним особам, а значить - не передбачає задоволення оптовими покупцями власних потреб як споживачів товарів. Тому, дія Закону України «Про захист прав споживачів» не поширюється на правовідносини, що виникають безпосередньо між Покупцем і Продавцем як суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до умов цього Договору, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством.
1.2. Умови цієї пропозиції (оферти) однакові для всіх ПОКУПЦІВ незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).
1.3. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України, повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення договору купівлі-продажу товарів на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем замовленого на Сайті Інтернет-магазину Mirfutbolki.com.ua і / або іншим способом, товару.
1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує наступні положення:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти)
б) в разі, якщо Покупець є фізичною особою, він дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень покупця, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", йому відомий і зрозумілий.
2. ВИЗНАЧЕННЯ
2.1.ПРОДАВЕЦЬ, відповідно до законодавства України і здійснює управління сайтом інтернет-магазину, розташованим в мережі Інтернет за адресою mirfutbolki.com.ua
2.2. Товар - вироби з текстилю різних категорій, в тому числі, але не виключно - натільна білизна і вироби, виготовлені, на замовлення Покупця з індивідуальним дизайном і / або обробкою, перелік яких з назвою, описом, зображенням і ціною опубліковано на Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua, і які можуть бути обрані Покупцем в інтернет-магазині mirfutbolki.com.ua і додані до кошика на Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua і / або замовлені іншим способом.
2.3. Категорії - група, розряд однорідних товарів, відрізняється від інших певними ознаками.
2.4. Оптова партія товару - будь-яка кількість однорідних за якістю товарів однієї категорії, узгоджена і завірена відповідним документом ПРОДАВЦЯ і відпущена зі складу.

2.5. Замовлення - заявка Покупця на купівлю однієї або декількох оптових партій Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua і / або іншим способом.
2.6. Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного законодавства, відвідала Сайт інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua і / або відділ продажів інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua, і / або яка має намір замовити і оплатити будь-який товар, розміщений на ньому.
2.7. Сайт Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua - сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою mirfutbolki.com.ua.
2.9. Особистий кабінет - персональний розділ покупця на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua, доступ до якого мають тільки ПОКУПЕЦЬ і ПРОДАВЕЦЬ, де відображається персональна інформація Покупця і історія розміщених ним Замовлень.
3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу та / або поставки оптових партій товарів, продати товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем шляхом замовлення на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua або іншим способом, а Покупець зобов'язується купити Товар та оплатити його вартість.
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж через Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua і / або іншим способом, в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем товарів по «Категоріям»;
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua і / або іншим способом;
в) оплата Покупцем замовлення;
г) виконання та передача замовлення Покупцем у власність на умовах цього Договору.
3.3. Продавець гарантує, що Товар буде переданий не в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.4. Продавець і Покупець підтверджують, що укладений між ними договір не є фіктивним, удаваною угодою і угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.
3.5. Продавець підтверджує, що всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, яким регулюються сферу правовідносин, виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію оптових партій товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.
3.6. Покупець погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Підтвердити" на Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua і / або іншим способом з письмовим підтвердженням прийняття умов цього Договору, означає підтвердження покупця про ознайомлення з текстом цього пропозиції (оферти) і згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень чи незгоди Покупця про надання такої згоди з умовами цього Договору, унеможливлює придбання Покупцем товару пропонованого Продавцем до продажу і надає Продавцю право скасувати замовлення в односторонньому порядку.
4. ПРАВИЛА РОБОТИ З сайтом інтернет-магазину
4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту Інтернет-магазину mirfutbolki.com.u, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Для доступу покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з сайтом Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua потрібна реєстрація.
4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:
• Прізвище ім'я по батькові;
• Номер телефону;
• Адреса електронної пошти
• Адреса місцезнаходження (місця проживання);
4.4. Покупець зобов'язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яку Покупець залишає при здійсненні Замовлення.
4.5. Заборонено використовувати Сайт Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua для здійснення протизаконної або забороненої діяльності. ПОКУПЦІ погоджуються дотримуватися законів України і норм поведінки, прийнятих в мережі Інтернет, в тому числі: не розміщувати на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua матеріали екстремістського, порнографічного або іншого характеру, що стосуються і / або завдають шкоди честі, гідності та / або ділової репутації третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua шляхом додавання обраних Товарів в "Кошик" шляхом натискання кнопки "В КОШИК" або іншим способом.
5.2. Покупець може оформити замовлення будь-яким іншим способом, запропонований Продавцем і не суперечить чинному законодавству.
6. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
6.1. Ціна кожного окремого Товару і його відповідних оптових партій визначається Продавцем і вказується на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення оптових партій Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі "ПІДЛЯГАЄ ДО СПЛАТИ", що вказується на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua при оформленні Замовлення в момент його розміщення та / або іншим способом.
6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від ціни, обсягів і кількості оптових партій або номенклатури і категорій товару.
6.3. Покупець здійснює оплату Товару, згідно Замовлення. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:
• Готівковий розрахунок;
• безготівковій розрахунок;
• за допомогою електронних платіжних систем;
• за допомогою платіжних терміналів.
6.4. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України, гривні.
6.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами даної пропозиції про укладення договору.
6.6. Доставка Замовлення і / або поставка Товару здійснюється Продавцем після повної оплати Замовлення і / або внесення передоплати за Договором поставки, якщо інше не буде погоджено Сторонами додатково.
6.6.1. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки встановлюється перевізником.
6.8. Ціна Товару та / або оптової партії Товару, зазначеної на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на замовлену і оплачену Покупцем оптову партію Товару зміні не підлягає.
6.9. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній на момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів продавцем покупцеві, Покупець зобов'язаний письмово повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов'язаний перерахувати грошові кошти.
6.10. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, товар повертається на адресу складу-магазину. Оплата за послуги перевізника віднімається з вартості, перерахованої за товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, надісланого на адресу: 03039, Україна, м.Київ, вул. Голосіївська 7, корпус 3, офіс 2, Mirfutbolki.com.ua, із зазначенням розрахункового рахунку.
7. Рекламації
7.1 У разі наявності у Покупця претензій до ПРОДАВЦЕВІ за якістю придбаного товару Покупець пред'являє продавцю рекламацію.
7.1.1. Продавець несе відповідальність тільки в межах вартості товару, заявленого в рекламації.
7.2. Продавець зобов'язаний розглянути рекламацію покупця і перевірити її обґрунтованість протягом 7 робочих днів, з дати її отримання.
7.3. У разі підтвердження обгрунтованості претензії, зазначеної в рекламації, Продавець зобов'язується вчинити необхідні дії щодо усунення виявлених порушень.

8. Права та обов'язки сторін
8.1. ПРАВА ПРОДАВЦЯ
8.1.1. Залежно від ринкової кон'юнктури періодично переглядати і змінювати вартість Товару та його оптових партій, пропонованих до продажу на сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua;
8.1.2. Проводити розпродажу і пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару і його оптових партій на більш вигідних умовах, ніж зазвичай;
8.1.3. В односторонньому порядку визначати можливі способи оформлення замовлень покупцями;
8.1.4. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору;
8.1.5. Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню договору третім особам;
8.1.6. За погодженням сторін, не проводити доставку і / або поставку Товару Покупцю за адресою, вказаною в замовленні, передавши Товар в узгодженому з Покупцем пункті самовивозу;
8.1.7. Не приймати повернення товару (і / або здійснення його обміну) належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) відповідно до чинного законодавства;
8.1.8. Забрати (вивезти) товар, не прийнятий Покупцем і / або розпорядитися ним в розумний строк на свій розсуд;
8.1.9. Направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку.
8.2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦЯ
8.2.1. Дотримуватися умов цього Договору;
8.2.2. Надавати правдиву інформацію про товари та їх оптові партії, ціни на товари, а також умови його доставки;
8.2.3. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення і цієї пропозиції;
8.2.5 Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України;
8.2.6. У разі зміни терміну поставки, негайно інформувати Покупця про зміну умов доставки і / або поставки. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.
8.2.6.1. При неможливості зв'язатися з покупець, в зв'язку з порушенням останнім п. 4.4 даної пропозиції про укладення договору, - Продавець не несе відповідальності перед Покупцем.
8.3.ПРАВА ПОКУПЦЯ
8.3.1. У разі виникнення питань і претензій звернутися до продавця;
8.3.2. Відмовитися від даного договору в порядку і у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;
8.3.3. Розірвати даний Договір у порядку і у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;
8.3.4. Внести зміни в замовлення до його оплати;
8.3.5. До передачі Товару відмовитися від виконання договору за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат і всіх інших витрат, понесених Продавцем в зв'язку зі здійсненням взятих на себе зобов'язань щодо виконання даного договору;
8.3.6. Відмовитися від отримання e-mail і sms-розсилок;
8.3.7. Отримувати необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар, його кількість, якість, асортимент, а також про його виробника (виконавця, продавця)
8.3.9. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
8.4. Обов'язки покупця
8.4.1. Дотримуватися умов цього Договору;
8.4.2. Ознайомитися з інформацією про товари, розміщених на Сайті інтернет-магазину Продавця mirfutbolki.com.ua;
8.4.3. Перед укладенням даного договору уважно ознайомитися з його змістом і умовами, а також ознайомитися з вартістю Товару пропонованого до продажу на Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua, способами і порядком його оплати;
8.4.4. Самостійно оформити замовлення на Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua і / або оформити замовлення іншим запропонованим Продавцем способом;
8.4.5. Надавати Продавцю достовірну, правдиву і коректну інформацію, в тому числі при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua;
8.4.6. Оплатити вартість Товару, згідно з відповідним Замовленню;
8.4.7. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений товар;
8.4.8. При прийомі Замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. У разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки, проставити свій підпис в накладній (квитанції, реєстр і т.д.) як підтвердження отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки і / або представника ПРОДАВЦЯ зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар під предмет цілісності, кількісного відповідності та наявності зовнішніх пошкоджень на ній;
8.4.9. Перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар або бирці на товар;

8.4.10. У разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
8.4.11. У разі наявності претензій, вимагати від представника служби доставки і / або представника ПРОДАВЦЯ скласти Акт зовнішнього огляду і Акт прийому-передачі в 3-х примірниках. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього упакування, а в Акті прийому-передачі описуються всі пошкодження індивідуального упакування товару.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була викликана в результаті дій і / або бездіяльності Покупця або третіх осіб.
9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
9.2.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
9.3.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України, якщо інше не буде погоджено Сторонами. При цьому, порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
9.4. Товар відповідає запропонованим критеріям якості і набутий на умовах цього Договору, - поверненню та обміну не підлягає, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Відповідальність за вибір розміру, тканини, оздоблення, параметрів і категорії Товару по кожній окремій оптової партії Товару лежить виключно на покупця.
9.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор), таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, війна, блокада, окупація, ембарго, заборона на експорт (імпорт), акти або закони, видані уповноваженими державними органами і які унеможливлюють виконання умов Договору.
9.6. У разі настання обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть тривати більше 3 (трьох) місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в цьому випадку жодна зі сторін не буде мати право на відшкодування іншою Стороною можливих збитків, за винятком виконаних грошових зобов'язань за Договором.
9.7. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за контрактом у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин, зобов'язана негайно повідомити (телексом, факсом або електронною поштою) іншу Сторону ..
9.8. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання форс - мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.
10 Конфіденційність і захист персональних даних
10.1. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua Покупець може залишати свої персональні дані, зазначені в п.4.3. цієї пропозиції.
10.2. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
10.3. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг Продавцем, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
10.4. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.
10.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або її невідповідність дійсності.
11. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ
11.1. Реєструючись на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

12. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
12.1. Сайт Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
12.2. Весь зміст сайту Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua охороняється законодавством України.
12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті Інтернет-магазину, як: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні роботи і ін.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Умови пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, так само як і умови даного суспільного договору, є однаковими для всіх Покупців.
13.2. Укладено, згідно даної пропозиції договору купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і чинним в рамках законодавства України.
13.3. Укладено, згідно даної пропозиції договору купівлі-продажу товару вступає в силу з моменту часткової або повної оплати замовленого товару.
13.4. Укладено, згідно даної пропозиції договір поставки товару вступає в силу з моменту часткової або повної оплати замовленого товару, якщо інше не буде погоджено Сторонами в письмовому вигляді.
13.5. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного відповідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
13.6. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються виключно шляхом переговорів.
13.7. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на Сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua за посиланням: https://mirfutbolki.com.ua/garantii/.
13.8. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного відповідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін, в разі здійснення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою для визнання цього договору неукладеним. Проведення оплати відповідно до здійснених Покупцем замовлення на сайті Інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua вважається акцептом Покупця (згідно зі ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом вступу в силу договору купівлі-продажу та / або поставки товарів, якщо інше не буде погоджено сторонами Додатково в письмовому вигляді.
13.9. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися в Службу підтримки Продавця по телефону 0673293434 та / або по електронній пошті, зазначеної на Сайті інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua.
13.10. При врегулюванні взаємних правовідносин Сторони можуть керуватися Договором, укладеним письмово, якщо його умови не суперечать даним договором.
 
З повагою, адміністрація інтернет-магазину mirfutbolki.com.ua.
Дякуємо Вам, що є нашим клієнтом

 

 

 

 Виробники